محصولات - ابزار آلات پرس و برش

کد محصول نام محصول سایز محصول(طول) سایز محصول(عرض) مبلغ بدون مالیات
255 پانچ هیدرولیک تابلو MAP-8 پانچ هیدرولیک تابلو MAP-8 0 ریال
254 پانچ هیدرولیک تابلو MAP-9 پانچ هیدرولیک تابلو MAP-9 0 ریال
253 بست کش پلاستیکی LY-512 بست کش پلاستیکی LY-512 0 ریال
252 بست کش پلاستیکی LY-600A بست کش پلاستیکی LY-600A 0 ریال
251 بست کش پلاستیکی LY-600T بست کش پلاستیکی LY-600T 0 ریال
250 بست کش استیل LY-600N بست کش استیل LY-600N 0 ریال
249 کابل لخت کن LY26-1 کابل لخت کن LY26-1 0 ریال
248 کابل لخت کن LY26-3 کابل لخت کن LY26-3 0 ریال
247 کابل لخت کن LY26-4 کابل لخت کن LY26-4 0 ریال
246 کابل لخت کن تیغه دار LY26-6 کابل لخت کن تیغه دار LY26-6 0 ریال
245 کابل لخت کن فلزی LY25-9 کابل لخت کن فلزی LY25-9 0 ریال
244 سیم لخت کن کلاغی LY-700F سیم لخت کن کلاغی LY-700F 0 ریال
243 سیم لخت کن اتوماتیک LY-700A سیم لخت کن اتوماتیک LY-700A 0 ریال
242 سیم لخت کن اتوماتیک LY-700B سیم لخت کن اتوماتیک LY-700B 0 ریال
241 سیم لخت کن اتوماتیک LY-731B سیم لخت کن اتوماتیک LY-731B 0 ریال