محصولات - سیم لخت کن

کد محصول نام محصول سایز محصول(طول) سایز محصول(عرض) مبلغ بدون مالیات
244 سیم لخت کن کلاغی LY-700F سیم لخت کن کلاغی LY-700F 0 ریال
243 سیم لخت کن اتوماتیک LY-700A سیم لخت کن اتوماتیک LY-700A 0 ریال
242 سیم لخت کن اتوماتیک LY-700B سیم لخت کن اتوماتیک LY-700B 0 ریال
241 سیم لخت کن اتوماتیک LY-731B سیم لخت کن اتوماتیک LY-731B 0 ریال
240 سیم لخت کن جهت کابل کواکسیال LY-322 سیم لخت کن جهت کابل کواکسیال LY-322 0 ریال
239 سیم لخت کن جهت کابل کواکسیال LY-332 سیم لخت کن جهت کابل کواکسیال LY-332 0 ریال
238 سیم لخت کن جهت کابل کواکسیال LY-352 سیم لخت کن جهت کابل کواکسیال LY-352 0 ریال