محصولات - علائم سیم

کد محصول نام محصول سایز محصول(طول) سایز محصول(عرض) مبلغ بدون مالیات
259 شماره سیم حلقه ای EC-0 شماره سیم حلقه ای EC-0 0 ریال
258 شماره سیم حلقه ای EC-1 شماره سیم حلقه ای EC-1 0 ریال
257 شماره سیم حلقه ای EC-2 شماره سیم حلقه ای EC-2 0 ریال
256 شماره سیم حلقه ای EC-3 شماره سیم حلقه ای EC-3 0 ریال