محصولات - فنر سیم کشی

کد محصول نام محصول سایز محصول(طول) سایز محصول(عرض) مبلغ بدون مالیات
281 فنر سیم کشی با مغز فولادی L0510 فنر سیم کشی با مغز فولادی L0510 0 ریال
280 فنر سیم کشی با مغز فولادی L0515 فنر سیم کشی با مغز فولادی L0515 0 ریال
279 فنر سیم کشی با مغز فولادی L0530 فنر سیم کشی با مغز فولادی L0530 0 ریال
278 فنر سیم کشی با مغز فولادی L0550 فنر سیم کشی با مغز فولادی L0550 0 ریال
277 فنر سیم کشی پلاستیکی L0405 فنر سیم کشی پلاستیکی L0405 0 ریال
276 فنر سیم کشی پلاستیکی L0410 فنر سیم کشی پلاستیکی L0410 0 ریال
275 فنر سیم کشی پلاستیکی L0415 فنر سیم کشی پلاستیکی L0415 0 ریال
274 فنر سیم کشی پلاستیکی L0420 فنر سیم کشی پلاستیکی L0420 0 ریال
273 فنر سیم کشی پلاستیکی L0430 فنر سیم کشی پلاستیکی L0430 0 ریال
272 فنر سیم کشی پلاستیکی L0450 فنر سیم کشی پلاستیکی L0450 0 ریال
271 فنر سیم کشی پلاستیکی L0460 فنر سیم کشی پلاستیکی L0460 0 ریال