محصولات - بست کابل و لوله

کد محصول نام محصول سایز محصول(طول) سایز محصول(عرض) مبلغ بدون مالیات
344 بست کابل میخ دار سایز 6 بست کابل میخ دار سایز 6 0 ریال
343 بست کابل میخ دار سایز 7 بست کابل میخ دار سایز 7 0 ریال
342 بست کابل میخ دار سایز 8 بست کابل میخ دار سایز 8 0 ریال
341 بست کابل میخ دار سایز 9 بست کابل میخ دار سایز 9 0 ریال
340 بست کابل میخ دار سایز 10 بست کابل میخ دار سایز 10 0 ریال
339 بست کابل میخ دار سایز 12 بست کابل میخ دار سایز 12 0 ریال
338 بست کابل میخ دار سایز 14 بست کابل میخ دار سایز 14 0 ریال
337 بست کابل یکطرفه پلاستیکی UC-0 بست کابل یکطرفه پلاستیکی UC-0 0 ریال
336 بست کابل یکطرفه پلاستیکی UC-1 بست کابل یکطرفه پلاستیکی UC-1 0 ریال
335 بست کابل یکطرفه پلاستیکی UC-2 بست کابل یکطرفه پلاستیکی UC-2 0 ریال
334 بست کابل یکطرفه پلاستیکی UC-3 بست کابل یکطرفه پلاستیکی UC-3 0 ریال
333 بست کابل یکطرفه پلاستیکی UC-4 بست کابل یکطرفه پلاستیکی UC-4 0 ریال
332 بست کابل یکطرفه پلاستیکی UC-5 بست کابل یکطرفه پلاستیکی UC-5 0 ریال
331 بست کابل یکطرفه پلاستیکی UC-6 بست کابل یکطرفه پلاستیکی UC-6 0 ریال
330 بست فلزی عایقدار یکطرفه سایز 6 بست فلزی عایقدار یکطرفه سایز 6 0 ریال