محصولات - بست کمربندی پلاستیکی ضد اشعه

کد محصول نام محصول سایز محصول(طول) سایز محصول(عرض) مبلغ بدون مالیات
61 بست کمربندی ضد اشعه 4.8*385 بست کمربندی ضد اشعه 4.8*385 385MM 4.8MM 0 ریال
60 بست کمربندی ضد اشعه 4.8*300 بست کمربندی ضد اشعه 4.8*300 300MM 4.8MM 0 ریال
59 بست کمربندی ضد اشعه 3.6*250 بست کمربندی ضد اشعه 3.6*250 250MM 3.6MM 0 ریال
58 بست کمربندی ضد اشعه 4.8*200 بست کمربندی ضد اشعه 4.8*200 200MM 4.8MM 0 ریال
57 بست کمربندی ضد اشعه 3.6*200 بست کمربندی ضد اشعه 3.6*200 200MM 3.6MM 0 ریال
56 بست کمربندی ضد اشعه 3.6*150 بست کمربندی ضد اشعه 3.6*150 150MM 3.6MM 0 ریال